Değişik kalınlıktaki çizgilerden ve bu çizgiler arasındaki boşluklardan meydana gelen barkodlar, tüm ürünlerde kullanılarak stok kodu, seri numarası, personel kodu gibi bilgilerin gösterilmesini sağlamaktadır.

Değişik kalınlıktaki çizgilerden ve bu çizgiler arasındaki boşluklardan meydana gelen barkodlar, tüm ürünlerde kullanılarak stok kodu, seri numarası, personel kodu gibi bilgilerin gösterilmesini sağlamaktadır. Önceleri bu bilgiler manuel girişle elektronik ortama aktarılıyorken hata oranı çok daha fazla olmaktaydı ve yapılan yanlışların düzeltilmesi de var olan işlerin yavaşlamasına neden olmaktaydı. Ancak barkod sistemine geçilmesiyle beraber harcanan zamandan tasarruf edilmiştir.

En doğru bilgiyi almanızı sağlayan kullanıcı hatalarını ortadan kaldıran ve benzer ürünlerin sahip olduğu barkodlar arasında karışıklık olmasını engelleyen barkod sistemi sıfır hata oluşturur. Hızlı veri girişi sayesinde manuel girişe göre çok daha hızlı bir şekilde doğru bilgi toplanmasının yanında bilgilerin kolay ve hızlıca bir ortama ulaşılmasını gerçekleştirir. Barkod sistemi ile doğru bilgilere ulaşılmasında bilgilerin girişi hızlandığından personel maliyetinde de sistem daha ekonomik hale gelmiştir. Bu nedenlerden dolayı barkod sistemine geçilmesiyle her firma güvenilir, detaylı, hızlı datalar toplanarak sistem daha etkili kullanılmaktadır.